Waar iedereen zichzelf mag zijn!

Belangrijke data (aanmelden)

Informatiebrochure
In onze informatiebrochure vind je heel veel handige info over onze school. Klik [hier] om de brochure te downloaden (pdf).

Handout route advisering basisschool t/m plaatsing VO
In [deze handout] vind je alle informatie over welke route wordt bewandeld vanaf het definitieve advies van de basisschool tot de definitieve plaatsing op het VO.

Open Dag (update!)
De Open Dag staat dit jaar gepland op zaterdag 20 januari van 13.00 tot 17.00 uur. Je bent van harte uitgenodigd om met je ouder(s)/verzorger(s) een bezoek te brengen aan onze huidige locatie aan de Vrouwkensakker én aan onze nieuwbouwlocatie aan de Sportlaan. Wij zorgen voor pendelbusjes tusse beide locaties. Uiteraard zijn er docenten aanwezig om antwoord te geven op al uw vragen.


Info voor wie in het schooljaar 2017-2018  in groep 8 zit.

Komt uw kind vanuit groep 8 onze kant op in het schooljaar 2018-2019? Dan zijn er in 2017-2018 een aantal dagen en data belangrijk voor u. Als u uw kind graag in de vooraanmelding wilt aanmelden, volgt er eerst een oriënteringsgesprek met de aanname-coördinator. U kunt hiervoor via de mail (m.heijnen@nuenenscollege.nl) een afspraak maken. 

Minilessen
Op donderdag 7 december 2017 vinden de minilessen plaats voor leerlingen van groep 8. Inschrijvingen gaan via de basisscholen die hiervoor een uitnodiging ontvangen. Mochten leerlingen op individuele basis willen komen, dan kunnen zij zich aanmelden bij m.heijnen@nuenenscollege.nl

Informatieavond op 15 november 2017

Op woensdag 15 november houdt Nuenens College een informatieavond voor leerkrachten, ouders en leerlingen van groep 8. Locatie: de theaterzaal van locatie 't Klooster. De avond start om 19.30 uur en duurt ongeveer tot 20.45 uur. Voor de leerlingen zijn er 3 minilesjes gepland. Aanmelden is niet nodig.

Aanmelding OPP-leerlingen (vooraanmelding)
Een vooraanmelding is voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeftes. De basisschool geeft aan de ouders aan of een leerling een vooraanmelder is. Als u uw kind wilt aanmelden in de vooraanmelding dan kunt u hiervoor een afspraak maken met m.heijnen@pleincollegenuenen.nl. De vooraanmeldingen vinden plaats op maandag 29 januari, dinsdag 30 januari of woensdag 31 januari.


Aanmelding reguliere leerlingen
Op 5, 6 en 7 maart 2018 kunnen reguliere leerlingen zich aanmelden:

Maandag 5 maart 2018
16.00-17.30 uur
19.00-20.30 uur
Dinsdag 6 maart 2018
16.00-17.30 uur
19.00-20.30 uur
Woensdag 7 maart 2018
14.00-17.00 uur

Bericht van toelating
Op 18 april 2018 wordt het bericht van toelating aan de reguliere leerlingen verstuurd.


Kennismakingsdag nieuwe leerlingen
Woensdag 20 juni 2018 is de kennismakingsdag/informatiemiddag voor alle nieuwe leerlingen. De uitnodiging hiervoor ontvangen leerlingen persoonlijk.


Meenemen naar (voor)aanmelding
Let op: bij (voor)aanmelden moeten je ouders of verzorgers meenemen:
•    Je BSN-nummer
•    Relevante test-/onderzoeksresultaten
•    Verslag- en profielbladen centrale toetsing
•    Informatie van externe hulpverlening (indien van toepassing)
•    Kopie paspoort of kopie identiteitsbewijs
De leerling dient altijd zelf bij de inschrijving en/of het oriënteringsgesprek aanwezig te zijn.