Waar iedereen zichzelf mag zijn!

Instroom leerjaar 2, 3 en 4

Aanmelding hogere leerjaren
Zit jij nu op een andere school voor voortgezet onderwijs en wil je volgend jaar overstappen naar  Pleincollege Nuenen? Lees onderstaande procedure dan goed door. 

Sinds dit schooljaar worden er, net als voor de eerstejaars leerlingen, aanmelddagen georganiseerd. Tijdens deze aanmelddagen geef je aan dat je graag tot Pleincollege Nuenen wil worden toegelaten. Na je aanmelding heeft het Pleincollege Nuenen zes weken de tijd om een toelatingsbesluit te nemen. Na de zes weken ontvang je een brief met daarin het toelatingsbesluit. Om een gedegen besluit te kunnen nemen, analyseert Pleincollege Nuenen jouw leerling-dossier en zal er contact gelegd worden met jouw huidige school. Wanneer je naar een aanmelddag komt, is het belangrijk dat je samen met je ouder(s)/verzorger(s) komt en het volgende meebrengt: 

•    Kopie van je paspoort of identiteitsbewijs met daarop je BSN-nummer

•    Relevante test-/onderzoeksresultaten

•    Informatie van externe hulpverlening (indien van toepassing)


Reguliere aanmeldingen

Wanneer je aankomend schooljaar op- of afstroomt en/of je wil graag onderwijs volgen op (een bepaalde sector van) het Pleincollege Nuenen, kun jij je op de volgende data aanmelden: 
Maandag 22 mei 2017
16:00 – 17:30
19:00 – 20:30
Dinsdag 23 mei 2017
16:00 – 17:30

Op 5 juli 2017 wordt het bericht van toelating verstuurd. Let op: De onderbouwklassen zitten vol bij het volgend aantal leerlingen:
-Basis: 20 leerlingen
-Kader: 24 leerlingen
-Mavo: 30 leerlingen

De klassen/clusters D&C, Z&W, H&A (leerjaar 3 en 4) zitten vol bij:
-Basis: 22 leerlingen
-Kader: 26 leerlingen
-Mavo: 30 leerlingen


Meer weten?
Mocht je, voordat jij je aanmeldt, meer willen weten of je beter willen oriënteren op het Pleincollege Nuenen, vraag dan een oriënteringsgesprek aan met m.heijnen@pleincollegenuenen.nl. Op deze wijze krijgen jij en je ouders zicht op het onderwijs en de ondersteuning binnen het Pleincollege Nuenen.