Waar iedereen zichzelf mag zijn!

Belangrijke documenten

Hieronder vind je een overzicht van enkele belangrijke statuten en protocollen van Pleincollege Nuenen:

Naam document Jaar
Schoolgids 2017-2018
Integriteitscode n.v.t.
Privacyreglement n.v.t.
Veiligheidsbeleidsplan Maart 2017
Verzuimprotocol 2016-2017
Protocol gescheiden ouders 2015-2016
Leerlingenstatuut 2017-2019