Waar iedereen zichzelf mag zijn!

Actueel

Fietscontrole Veilig Verkeer Nederland

Fietscontrole2017
Leerlingen van Pleincollege Nuenen stonden dinsdag 7 oktober gespannen in de rij met hun fietsen. De jaarlijkse fietscontrole van Veilig Verkeer Nederland vond plaats. Toch altijd weer spannend: Is mijn fiets wel, of niet oké?

Lees meer...

Geslaagde Londenreis 2017!

Londenreis2017
De Londenreis 2017 is achter de rug. Zowel de leerlingen als de docenten kijken terug op een zeer geslaagde trip. Lees hieronder het verslag van meneer Buizert.

Lees meer...

Van lesboek naar slagveld!

PA270459
De leerlingen van 3 mavo hebben onlangs een bezoek gebracht aan de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog in en rond het West-Vlaamse Ieper. Vanuit de lessen geschiedenis en Engels hebben onze leerlingen geleerd over WO1.

Lees meer...

Schoolgids 2017-2018

In onze Schoolgids vind je alle regels en afspraken die gelden op Pleincollege Nuenen. De schoolgids van het schooljaar 2017-2018 is hieronder te downloaden.

Lees meer...

Vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018

sportdagdef
Het voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Ook de schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld. De middelbare scholen kunnen dit betalen vanuit de middelen die ze ontvangen van het rijk. Onze school wil de leerlingen echter graag een aantal aanvullende zaken bieden. Daarbij gaat het om activiteiten, diensten en producten waarmee we voor uw kind een in veel opzichten breder en aantrekkelijker programma mogelijk maken. Wij weten dat onze leerlingen en hun ouders dit zeer op prijs stellen. Deze zaken worden, alhoewel ze van groot belang zijn voor de vorming en ontwikkeling van uw kind, niet gefinancierd door de overheid. Om al deze zaken toch aan te kunnen bieden, vraagt de school een bijdrage aan de ouders.

Lees meer...

Koninklijk ontbijt

Koninklijk ontbijt
Onze derdejaars leerlingen hebben op de derde dinsdag van september een alternatieve Troonrede geschreven, een opdrachtvanuit het vak Maatschappijleer. De leerlingen die beste Troonrede schreven zouden worden beloond. Melih, Khalid en Danique uit 3D en Nikki uit 3E gingen er met de winst vandoor. Zij kregen afgelopen week een koninklijk ontbijt voorgeschoteld, klaargemaakt door mevrouw Kanters en mevrouw De Win.