Waar iedereen zichzelf mag zijn!

Actueel

'Onderwijs maak je samen'

IMG 7758
2018 wordt een bijzonder jaar voor Nuenens College. Niet alleen betrekken we in het voorjaar een nieuw gebouw, ook introduceren we dan onze nieuwe visie op het onderwijs. De insteek: meer en actiever samenwerken met Nuenen en omgeving.

Dat de wereld er door alle (technologische) ontwikkelingen over pakweg 10 jaar anders uitziet dan vandaag de dag, daar kan iedereen zich wel iets bij voorstellen. Dat dat ook invloed heeft op het onderwijs, is nog niet bij iedereen even scherp doorgedrongen. Althans, dat stelt Karel Somers, directeur van Nuenens College. ‘Ik zie nog regelmatig docenten uitsluitend lesgeven vanuit het boek, terwijl er heel veel mogelijkheden liggen om het leerproces te verbinden met de ons omringende werkelijkheid en/of actualiteit. En niet alleen op andere scholen hoor, ook bij ons hier in Nuenen. Dat moet écht anders. Als we onze kinderen klaar willen stomen voor de toekomst, moeten we ons onderwijs daarop aanpassen.’Nieuw gebouw, nieuwe visie

Toen drie jaar geleden - na jaren onderhandelen - eindelijk de knoop werd doorgehakt voor de bouw van een nieuw schoolgebouw, greep Somers die gelegenheid aan om de huidige onderwijsvisie van de school eens kritisch tegen het licht te houden. ‘Het is een unieke kans om je schoolgebouw aan te passen op je onderwijsvisie. Het was dus het juiste moment om eens goed te kijken naar onze toekomst.’

Klaar voor de toekomst
‘Scholen zijn altijd vrij gesloten geweest’, gaat Somers verder. ‘Leerlingen werden binnen vier muren klaargestoomd voor de toekomst. Die toekomst vindt echter buiten die muren plaats. We willen als school dan ook veel meer de samenwerking opzoeken met die buitenwereld. Met bedrijven in de regio, maar ook met de inwoners. Zo halen we kennis naar binnen én delen wij wat wij te bieden hebben. Het werkt dus twee kanten op. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die stagelopen bij bedrijven uit de regio, maar ook aan de lokale toneelclub die een optreden verzorgt op het podium van onze school. We moeten gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten.’

Ondernemers
Somers wil de komende maanden dan ook actief de samenwerking opzoeken met de regio. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. ‘Er vindt al op regelmatige basis overleg plaats met ondernemersvereniging OCN, Jong (startups) en Centrummanagement Nuenen.’ Binnenkort kunnen ook de basisscholen in Nuenen en omgeving een uitnodiging van Somers verwachten. ‘Ik wil met ze in gesprek. Waar kunnen we elkaar helpen, elkaar versterken? Onderwijs maak je immers samen.’

Talent ontdekken
Het doel van de Nuenense vmbo-school is en blijft uiteraard het klaarstomen van de leerlingen voor de toekomst. Voor banen die nu (veelal) nog niet bestaan. ‘Aan ons om deze leergierige jongeren te begeleiden in die belangrijke fase in hun leven. We moeten ze de ruimte geven om hun talenten te ontdekken. We moeten ze daarnaast helpen om op een creatieve manier en met inzet van moderne technologie de werkelijkheid vanuit hun eigen nieuwsgierigheid te onderzoeken. Verder dienen ze vooral de ruimte te krijgen om fouten te maken en daarvan te leren, hun grenzen op te zoeken en vooral ook om samenwerkingen aan te gaan. Allemaal zaken waar je later in je leven de vruchten van plukt.’

Van en voor Nuenen
Somers kan niet wachten tot het nieuwe gebouw, dat hijzelf omschrijft als een ‘leer en leefgemeenschap, de deuren opent. ‘Het was wel even een tegenvaller toe we hoorden dat de bouw vertraging had opgelopen. Maar we proberen dat nu om te zetten naar iets positiefs. We kunnen nu de tijd nemen om nóg meer de samenwerking op te zoeken, zodat we straks een vliegende start kunnen maken. In een nieuw schoolgebouw mét een nieuwe onderwijsvisie.’